Kontaktné údaje

JASTA Slovakia, s.r.o.
Orechová 5
080 01 Prešov
Slovensko

Kontakty
Telefón: +421 905 937 489
E-mail: info@malo-traktory.eu

Kamenná prevádzka
Zlatobanská 16
080 01 Prešov
Slovensko

Zodpovedný vedúci: p. Stanislav Straka

Otváracie hodiny:
Pondelok - piatok: 7:00 – 15:30
Sobota a nedeľa: zatvorené / po telefonickom dohovore

Fakturačné údaje

Obchodné meno: JASTA Slovakia, s.r.o.
Sídlo spoločnosti: Orechová 5, 080 01 Prešov

IČO: 36491799
DIČ: 2021790881 (neplatiteľ DPH)

Spoločnosť zapísaná dňa 10.03.2004 v Obchodnom registri, vedenom Okresným súdom Prešov, oddiel Sro, vložka 14755/P.

Bankové spojenie
Peňažný ústav: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK77 1100 0000 0026 2803 8257
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Číslo účtu: 2628038257 / 1100

Orgán dozoru

Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6, 080 01 Prešov 1, Slovensko

Telefón: +421 51 772 15 97
E-mail: pr@soi.sk
Podávanie podnetov: www.soi.sk

Kontaktujte nás

nepovinný údaj